Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Uniejewski Jan

Twórcy

  • Uniejewski Jan

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 12 rekordów.
Okładka
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o braku niezgodności a przewlekłość postępowania sądowego
Uniejewski Jan
Przegląd Sejmowy, 2016, nr 1, s. 37-52
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 cze 2023
Okładka
The lecture of Professor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz titled 'Instrumentalisation of law', delivered on 29th May 2017 at the Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin : report
Uniejewski Jan
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2017, nr 6 (40), s. 307-315
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 cze 2023
Okładka
Sprawozdanie z wykładu Profesor Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz „Instrumentalizacja prawa” wygłoszonego 29 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniejewski Jan
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2018, nr 1 (41), s. 225-230
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 maj 2023
Okładka
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako fundamentalny akt prawa europejskiego : czy twierdzenie to nadal zachowuje aktualność?
Pazura Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2016, nr 2 (30), s. 53-75
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2023
Okładka
Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego : stan obecny a projektowane zmiany
Uniejewski Jan
Przegląd Sejmowy, 2015, nr 5, s. 99-116
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Dyskusja panelowa "Reforma wymiaru sprawiedliwości" Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Szczecin, 19 września 2017 r.
Uniejewski Jan
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2018, nr 2 (42), s. 217-222
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Dyskusja "Przyszłość Europy a przyszłość Polski" (Szczecin, 20 października 2017 r.)
Uniejewski Jan
Przegląd Konstytucyjny, 2018, nr 1, s. 103-106
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Czy ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy może być zmieniona w okresie stanu nadzwyczajnego? : uwagi na gruncie art. 228 ust. 6 Konstytucji RP
Uniejewski Jan
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2016, nr 4 (32), s. 27-40
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 mar 2023