Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • zrównoważony rozwój
  • polski

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 20

Lata wydania

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 11-20 z 20 rekordów.
Okładka
Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej : koncepcja i założenia metodyczne
Dembińska Izabela
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 107-116
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 cze 2022
Okładka
Inwestycje termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Kryk Barbara
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 44/1, s. 161-172
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 cze 2022
Okładka
Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
Mućko Przemysław
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2(80) cz. 2, s. 481-491.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 maj 2022
Okładka
Wybrane uwarunkowania środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Kłos Lidia
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 172-181
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 18 maj 2022
Okładka
Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu : (wybrane zagadnienia)
Dubiński Łukasz
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 cz. 1, s. 33-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2022
Okładka
Zrównoważony rozwój transportu kolejowego w Polsce
Rabe Marcin
Problemy Transportu i Logistyki, 2019, nr 2 (46), s. 19-27
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 kwi 2022
Okładka
Zmiana w strukturze przewozów lądowych ładunków w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju
Kowalska Sylwia
Problemy Transportu i Logistyki, 2018, nr 3 (43), s. 51-60
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 kwi 2022
Okładka
Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie
Skoczylas Wanda
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018, z. 164, s. 117-135
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 paź 2021
Okładka
Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
Czyżycki Rafał
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 4 (133) t. 1, s. 81-93
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 mar 2022
Okładka
Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji
Pawłowski Maciej
Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, nr 382, s. 160-169
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 wrz 2021