Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US

Kategorie

Lata wydania

Filtry
Wyświetlone 81-90 z 5 906 rekordów.
Okładka
John M. Keynes i jego program antykryzysowy
Bludnik Izabela
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu], 2013, no. 2 vol. 44, s. 289-302
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Job satisfaction among hotel employees : analyzing selected antecedents and job outcomes : a case study from Poland
Grobelna Aleksandra
Argumenta Oeconomica, 2016, no. 2, pp. 281-310
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Językowa kreacja miasta w „Bambino” Ingi Iwasiów
Szlachta Agnieszka
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2013, t. 12, s. 221-236
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Językowa kreacja Kozaka w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : Część 3, Step ukraiński
Mariak Leonarda
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2012, t. 11, s. 109-137
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Językowa autokreacja i autoprezentacja : o sposobach przejawiania się felietonowego "ja" : na przykładzie "Miastówki" Agaty Passent
Olkowska Monika
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2013, t. 12, s. 133-151
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Jerzy Brinken (1908-1991) - nauczyciel, geograf i społecznik : przyczynek do biografii
Król Joanna
Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018, vol. 21 no. 2, s. 63-86
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Jednostka paremiczna w europejskich i amerykańskich nurtach lingwistycznych
Szutkowski Tomasz
Studia Rossica Posnaniensia, 2015, vol. 40 cz. 2, pp.167-178
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Janina Parafiniuk – Soińska (1922-2012) : szczecińska pedagog i uczona
Król Joanna
Polish Biographical Studies, 2015, nr 3, s. 143-158
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Janina Kostkiewicz (Ed.), Crime without punishment... The extermination and suffering of Polish children during the German occupation 1939–1945, Jagiellonian University Press, Kraków 2020, pp. 272
Czerepaniak-Walczak Maria
Kultura i Edukacja, 2021, nr 2, s. 199-203
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
Jakość życia według systemów wartości : analiza danych wtórnych
Błoński Krzysztof
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 483, s. 9-17
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023