Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Dziedzina nauk społecznych

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 997

Lata wydania

Miejsca

Filtry
Wyświetlone 11-20 z 997 rekordów.
Okładka
Perception of the significance of tourism development based on the example of the residents of Sławno county (Western Pomerania, Poland)
Głąbiński Zbigniew
European Research Studies Journal, 2023, vol. 26 iss. 3, s. 224-245
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lis 2023
Okładka
Pedagogika egzystencji w obliczu starzejącego się społeczeństwa
Orzelska Julita
Studia Paedagogica Ignatiana, vol. 26, no. 3, pp. 61-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lis 2023
Okładka
Orthodox migrants in Poland in the light of spatial diffusion theory : a research concept
Czapliński Paweł
European Research Studies Journal, 2023, vol. 26 issue 4, s. 3-15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Opłata paszportowa – charakter prawny, konstrukcja, funkcje i przeznaczenie wpływów
Ofiarski Zbigniew
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2023, tom 11 nr 1, s. 9-32
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji : dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku
Kołbuc Michał
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 271-274
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”, Szczecin, 20-21 października 2022 roku
Słotwińska Karolina
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 43 z. 2, s. 233-237
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny” Szczecin, 31 marca 2022 roku
Marchewka Jakub
Acta Iuris Stetinensis, 2023, t. 42 z. 1, s. 279–290
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lis 2023
Okładka
Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego : badania sondażowe
Wiśniewski Tomasz
Gospodarka Materiałowa & Logistyka = Material Economy and Logistics Journal, 2022, nr 12, s. 34-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023
Okładka
O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa
Dadańska Katarzyna Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, t. 74 nr 4, s. 173-192
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lis 2023