Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Nauki prawne

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 11-20 z 120 rekordów.
Okładka
Opłata legalizacyjna – konstrukcja prawna oraz zasady wymiaru w świetle regulacji ustawy Prawo wodne
Ofiarska Małgorzata
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2022, tom 10 nr 2, s. 27-50
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
Ksiądz Stanisław Płodzień i jego "Rzymski proces cywilny" (BU KUL, rkps 1443A)
Jońca Maciej
Zeszyty Prawnicze, 2022, tom 22 nr 4, s. 93-110
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 lut 2023
Okładka
An expert in disciplinary proceedings in the police in Poland
Jasińska Marta
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, t. 15 nr 2, s. 153-164
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lut 2023
Okładka
Will the rail regulation (EU) 2021/782 improve passengers’ legal position?
Ambrożuk-Wesołowska Dorota
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, t. 15 nr 2, s. 15-27
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 lut 2023
Okładka
The principle of reliability of business trading in the context of personal changes in partnerships
Garnowski Konrad
Review of European and Comparative Law, 2022, vol. 51 no. 4, s. 79-94
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lut 2023
Okładka
The principle of equality before the law vis-a-vis social exclusion
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, t. 15 nr 2, s. 73-84
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lut 2023
Okładka
Skarga na czynności komornika jako podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Flaga-Gieruszyńska Kinga
Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, 2022, 1, s. 21-35
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 lut 2023
Okładka
Prawne aspekty automatyzacji przyznawania i wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szyjewska-Bagińska Joanna
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2022, nr 4, s. 36-44
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023
Okładka
Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Święch-Kujawska Katarzyna
Studia Prawnicze KUL, 2022, 3 (91), s. 155-170
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023
Okładka
Ogólnopolska konferencja naukowa "Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami" Międzyzdroje, 23-24 września 2021 roku
Szwed Agata
Acta Iuris Stetinensis, 2022, nr 1 (37), s. 241-251
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lut 2023