Sortowanie

Aktualne kryteria

  • diachronic linguistics

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.
Okładka
O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli o pewnym rodzaju uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2020, t. 15, s. 145-153
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 mar 2023
Okładka
"Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)
Kozaryn Dorota
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2022, nr 17, s. 132-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 sty 2023
Okładka
Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2021, vol. 28 (48) nr 2, s. 75-85
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 lis 2022
Okładka
Historyk języka w edytorstwie naukowym
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2015, vol. 22 (42) nr 1, s. 107-118
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 lip 2022
Okładka
Czasownikowe derywaty "odzwierzęce" w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
Seniów Adrianna
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2016, t. 15, s. 103-113
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 maj 2022
Okładka
Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych : (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)
Kozaryn Dorota
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2021, vol. 28(48) nr 2, s. 87-105
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 mar 2022
Okładka
O języku Catechismusa Mikołaja Reja : (funkcjonowanie przysłówków)
Kozaryn Dorota
Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Dyskurs religijny ; 3, 2018, nr 35-36, s. 45-54
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 24 mar 2022
Okładka
Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego
Szczaus Agnieszka
Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2020, t. 19, s. 325-339
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 21 mar 2022