Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Sidorkiewicz Marta

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 15 rekordów.
Okładka
Job satisfaction among hotel employees : analyzing selected antecedents and job outcomes : a case study from Poland
Grobelna Aleksandra
Argumenta Oeconomica, 2016, no. 2, pp. 281-310
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 mar 2023
Okładka
The impact of the COVID-19 pandemic on marketing mix concepts used by hotel facilities : theoretical and analytical considerations
Sidorkiewicz Marta
Studia Periegetica, 2022, t. 39 nr 3, s. 73-94
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 22 gru 2022
Okładka
Human resource management in chain hotels on the example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin
Orfin Katarzyna
Scientific Journal / University of Szczecin, ISSN 1640-6818 ; no. 876. Economic Problems of Tourism, 2015, vol. 3, pp. 287-301
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 lip 2022
Okładka
Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego : studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy
Orfin Katarzyna
Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2016, nr 3 (35), s. 301-311
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 15 cze 2022
Okładka
Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej : ujęcie teoretyczno-empiryczne
Mazurkiewicz Arkadiusz
Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2017, vol. 37 nr 1, s. 49-59,polski
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 20 kwi 2022
Okładka
Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers
Sidorkiewicz Marta
Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2018, nr 2 (42), s. 125-133
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2022
Okładka
Analiza SWOT wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w latach 2007–2013
Panasiuk Aleksander
Europa Regionum, 2017, t. 33 nr 4, s. 81-92
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 mar 2022
Okładka
Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej
Stecyk Adam
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2019, vol. 74, s. 297-314
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 kwi 2022
Okładka
Shaping a positive image of a hotel facility : corporate social responsibility approach
Sidorkiewicz Marta
European Journal of Service Management, 2018, vol. 27 1 nr 3, s. 263-268
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 kwi 2022
Okładka
Model of regional tourism competitiveness : fuzzy multiple-criteria approach (FDM-FAHP-PROMETHE II Framework)
Stecyk Adam
European Research Studies Journal, 2021, vol. 24 iss. 3, pp. 638-662
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 mar 2022