Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 336

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 31-40 z 336 rekordów.
Okładka
Kilka uwag o modelu procedur kontrolnych w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w świetle standardów konstytucyjnych
Paluszkiewicz Hanna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, nr 6 (76), s. 153-164
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 mar 2024
Okładka
The role of the public policy clause in the Polish legal system on the example of cases concerning the conclusion and dissolution of marriage
Szczygieł Adrianna
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review , 2023, t.15, s. 105-123
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 mar 2024
Okładka
Domniemania w prawie konkurencji : przejaw pragmatyzmu czy analityczna droga na skróty w ochronie konkurencji przez państwo?
Molski Rajmund
Prawo, 2022, t. 334, s. 823-831
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 7 mar 2024
Okładka
Competence of tax authorities in the gift and inheritance tax
Święch-Kujawska Katarzyna
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2023, t. 16 nr 2, s. 361-373
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 7 mar 2024
Okładka
Rzymski proces cywilny i rzymski proces karny Rzymian w ujęciu ks. prof. Stanisława Płodzienia : (uwagi na marginesie maszynopisu BU KUL 1443A)
Jońca Maciej
Miscellanea Historico-Iuridica, 2023, t.22 nr 1, s. 419-434
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 mar 2024
Okładka
Istnieje wiele dróg pozwalających zbliżyć się do prawdy
Jońca Maciej
Zeszyty Prawnicze, 2023, t. 23 nr 3, s. 257-274
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 mar 2024
Okładka
Język jest kluczem do poznania kultury
Jońca Maciej
Zeszyty Prawnicze, 2023, t. 23 nr 2, s. 223-238
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 mar 2024
Okładka
Wzorzec roli społecznej świadka w postępowaniu cywilnym jako element socjalizacji dzieci i młodzieży z perspektywy prawnika procesualisty
Flaga-Gieruszyńska Kinga
Biografistyka Pedagogiczna, 2023, t. 8 nr 2, s. 527-550
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 5 mar 2024
Okładka
Konstytucyjna wolność przedsiębiorczości w kontekście społecznej gospodarki rynkowej – pożądane standardy regulacji
Ciapała Jerzy
Acta Iuris Stetinensis, 2023, nr 3 (44), s. 21-42
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 lut 2024
Okładka
Międzynarodowa konferencja naukowa „Evolution of Human Rights” : Szczecin, 24 maja 2023 roku
Milczarek Ewa
Acta Iuris Stetinensis, 2023, nr 4 (45), s. 231-233
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 29 lut 2024