Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Nauki prawne

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 252

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 252 rekordów.
Okładka
Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism)
Peno Michał
Horyzonty Polityki, 2023, t. 14 nr 47, s. 91-108
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 sie 2023
Okładka
The statutory model of energy performance contracting as a means of improving energy efficiency in public sector units as seen in the example of Polish legal policies
Wacinkiewicz Daniel
Energies, 2023, 16(13) 5060, s. 1-15
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 sie 2023
Okładka
Tajemnica zawodowa psychologa a tajemnica w postępowaniu karnym
Kowalewska-Łukuć Magdalena
Probacja, 2023, nr 1, s. 115-131
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 sie 2023
Okładka
Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
Mularski Krzysztof
Ius Novum, 2023, vol. 17 nr 2, s. 88-110
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 sie 2023
Okładka
Reklama piwa jako przejaw nierównego traktowania przedsiębiorców
Woźna-Burdziak Weronika
Studia Prawnicze KUL, 2023, nr 2 (94), s. 243-258, 13
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 sie 2023
Okładka
Problematyka bezpośredniego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pyrzyńska Agata
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, nr 1 (71), s. 63-76
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 sie 2023
Okładka
Polskie prawo pracy jako instrument realizacji praw człowieka
Rylski Mikołaj
Prawo i Więź, 2023, nr 2(45), s. 187-212
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 2 sie 2023
Okładka
Pojęcie szkody majątkowej na gruncie przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)
Nawrocki Mariusz
Prawo i Więź, 2023, nr 2(45), s. 361-383
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 sie 2023
Okładka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ecclesia vivit lege Romana: drogi przenikania, formy dialogu”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 11 maja 2023 r.
Jońca Maciej
Czasopismo Prawno-Historyczne, 2023, t. 75 z. 1, s. 293-295
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 sie 2023
Okładka
O zasadności uchylenia przepisów art. 22 § 1 i 2 Kodeksu karnego (głos w sprawie uniezależnienia odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika)
Pohl Łukasz
Prawo w Działaniu, 2023, nr 53, s. 227-233
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 1 sie 2023