Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Publikacje pracowników US
  • Unia Europejska

Kategorie

  • Publikacje pracowników US 102

Tematy

  • Unia Europejska

Lata wydania

Języki

Filtry
Wyświetlone 61-70 z 102 rekordów.
Okładka
Polityka innowacyjna we Włoszech – wstępne rozważania
Kozioł-Nadolna Katarzyna
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 1, s. 145-154.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 10 cze 2022
Okładka
Między Rosją a Zachodem : polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
Orzechowski Marcin
Opuscula Sociologica, 2016, nr 3 (17), s. 45-58
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 cze 2022
Okładka
Accomplishment of the European Union life long learning objectives in Poland
Kryk Barbara
Oeconomia Copernicana, 2016, vol. 7 iss. 3, pp. 389-404
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 25 maj 2022
Okładka
Wpływ funduszy pomocowych Unii Europejskiej na wzrost wewnętrznej spójności regionów w Polsce
Czyżycki Rafał
Europa Regionum, 2017, t. 33 4, s. 27–38
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 17 maj 2022
Okładka
Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
Czyżycki Rafał
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 4 (129), s. 77-87
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 16 maj 2022
Okładka
Unia rynków kapitałowych : szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw
Pawłowski Maciej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 165-172
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2022
Okładka
Proces wzmacniania kompetencji Parlamentu Europejskiego a nowa pozycja parlamentów narodowych w systemie politycznym Unii Europejskiej
Czachór Zbigniew
Przegląd Sejmowy, 2021, nr 5(166), s. 9-35
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 26 kwi 2022
Okładka
Multidimensional comparative analysis of the competitive capacity of the European Union countries and geographical regions
Cheba Katarzyna
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8 iss. 4, s. 487-504.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 kwi 2022
Okładka
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich
Podgórzańska Renata
Rocznik Integracji Europejskiej, 2017, nr 11, s. 295-313
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 kwi 2022
Okładka
Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
Brzozowska Krystyna
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 4 (129), s. 53-64
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 11 kwi 2022