Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski
  • Dziedzina nauk społecznych

Lata wydania

Miejsca

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 177 rekordów.
Okładka
Generał Broni Lucjan Żeligowski (1865–1947) : przyczynek do biografii
Wojtaszak Andrzej
Polish Biographical Studies, 2019, nr 7, s. 67-93
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Koszty ochrony lasu w zrównoważonej gospodarce leśnej : przykład Polski
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2022, vol. 46 nr 3, s. 161-179
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 14 mar 2023
Okładka
Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów a wielkość okręgu i metoda podziału mandatów : symulacja zmiany parametrów na przykładzie wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP
Peszyński Wojciech
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 2 (66), s. 163-176
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 mar 2023
Okładka
Konstytucyjna ochrona praw osób starszych w zakresie wybranych świadczeń pomocy społecznej : założenia a realizacja
Szafranek Anna
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 2 (66), s. 221-236
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 mar 2023
Okładka
Działalność Augustinasa Voldemarasa jako kreatora litewskiej polityki zagranicznej wobec Polski, Niemiec i ZSRR w latach 1926–1929
Malužinas Martinas
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2019, t. 54 z. 2, s. 151-177
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Digitalizacja usług pocztowych
Drab-Kurowska Anna
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, nr 4 (46), s. 66-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 5 (69), s. 253-265
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 9 mar 2023
Okładka
Diagnoza pedagogiczna jak forma wsparcia uczniów w szkole w obliczu skutków pandemii
Nowotniak Justyna
Studia z Teorii Wychowania, 2022, t. 13 nr 4 (41), s. 157-172
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 8 mar 2023
Okładka
Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym
Terlecki Radosław
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 23 mar 2023
Okładka
Procesowe instrumenty ochrony dobra dziecka w sprawach małżeńskich
Szok Natalia
Szczecin, 2022
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 23 mar 2023