Sortowanie

Aktualne kryteria

  • Hońko Stanisław

Lata wydania

Miejsca

Języki

Filtry
Wyświetlone 1-10 z 24 rekordów.
Okładka
Regulation or deregulation of the accounting profession in a sustainable economy? : evidence from Poland
Hońko Stanisław
International Entrepreneurship Review, 2023, vol. 9 no 3, pp. 91-107
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 30 lis 2023
Okładka
Koncepcja rachunku kosztów jakości produkcji grzybów jadalnych
Astapczyk Agnieszka
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 6 gru 2023
Okładka
Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
Hońko Stanisław
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 49, s.67-76
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 paź 2023
Okładka
Zastosowanie punktacji ECTS podczas opracowywania programów studiów
Hońko Stanisław
Folia Pomeranae Univesitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, t. 63, s. 55-64
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 wrz 2023
Okładka
Propozycja modyfikacji programu kształcenia księgowych w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji
Gos Waldemar
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 62, s. 127-150
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 sie 2023
Okładka
Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20
Gos Waldemar
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, s.127-144
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 31 sie 2023
Okładka
Zyski zatrzymane a wynik lat ubiegłych - analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
Gos Waldemar
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 484, s. 94-106.
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 19 lip 2023
Okładka
Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego
Hendryk Michał
Szczecin, 2023
Kategoria Rozprawy doktorskie
Udostępniono 31 sie 2023
Okładka
Punktacja ECTS jako miernik osiągnięć studentów w odniesieniu do badań ankietowych
Hońko Stanisław
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis nr 294. Oeconomica, 2012, nr 67, s. 69-78
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2023
Okładka
Publikacje naukowe czy dydaktyczne : artykuł dyskusyjny
Hońko Stanisław
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis nr 319. Oeconomica, 2015, nr 79 cz. 2, s. 91-100
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 kwi 2023