Sortowanie

Aktualne kryteria

  • polski
  • Sadowska Beata

Lata wydania

Języki

  • polski
Filtry
Wyświetlone 1-10 z 19 rekordów.
Okładka
Perspektywy wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w logistyce w świetle badań empirycznych
Kochański Konrad
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2023, z. 2 (1000), s. 105-123
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 lis 2023
Okładka
Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)
Sadowska Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 513, s. 331-341
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 23 cze 2023
Okładka
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : rachunkowość i raportowanie
Sadowska Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 532, s. 313-324
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 12 maj 2023
Okładka
Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Sadowska Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 479, s. 137-147
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 27 kwi 2023
Okładka
Rachunkowość zarządcza jako element zintegrowanego systemu informacyjnego jednostki gospodarczej
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, t. 2018 nr 98 (154), s. 225-245
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2023
Okładka
Rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej – stan obecny i perspektywa zmian
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2019, 103 (159), s. 151-168
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 13 kwi 2023
Okładka
Pomiar i wycena dokonań pozaprodukcyjnych funkcji lasu w systemie rachunkowości : wybrane elementy
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, t. 97 (153), s. 99-113
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 6 kwi 2023
Okładka
Plan kont elementem systemu informacyjnego Lasów Państwowych : stan obecny i kierunki zmian
Sadowska Beata
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 503, s. 399-411
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 kwi 2023
Okładka
Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości : wycena drzewostanów
Nemś Michał
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, tom 96 (152), s. 109-121
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 4 kwi 2023
Okładka
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w 2019 roku nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Sadowska Beata
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2019, t. 105 (161), s. 167-175
Kategoria Publikacje pracowników US
Udostępniono 3 kwi 2023